IMG_6884.JPG

IMG_6885.JPG

IMG_6895.JPG

IMG_6900.JPG

IMG_6908.JPG

IMG_6913.JPG

IMG_6916.JPG

IMG_6917.JPG

IMG_6926.JPG

IMG_6935.JPG

IMG_6937.JPG

IMG_6947.JPG

IMG_6949.JPG

IMG_6950.JPG

利用空檔走了一趟金門,

還記得上回來到金門是15年前的事了,

重新舊地重遊別有一番滋味。

金門空氣好環境乾淨,

更有濃濃的人情味,

由友人帶隊走訪金門大小景點,

吃遍巷弄內小吃,

真的是非常滿足的一趟深度之旅,

以後應該會常常去金門吧!

因為這次以後,

我真的愛上金門了。

 

 

 

 

 

    全站熱搜

    陳教練 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()